Repetities

 

Start
Het koor
Medewerkingen
Repetities
Fotoboek
Oude foto's
Historie
Vriendenclub
Links
Ledenpagina
Contact
AVG-privacy

De wekelijkse koorrepetities worden gehouden op

de dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur.

Onze repetitieruimte is in het kerkelijk

centrum van het "Leger des Heils",

Wollegaastdam 1,

8918GT  Leeuwarden.

Van harte welkom.