Historie

 

Start
Het koor
Medewerkingen
Repetities
Fotoboek
Oude foto's
Historie
Vriendenclub
Links
Ledenpagina
Contact
AVG-privacy

Op deze pagina willen we proberen de geschiedenis van ons koor te schrijven. Helaas zijn in het verleden  gegevens verloren gegaan en zullen we met behulp van onze "oude leden" de hiaten moeten opvullen.

Dank aan de heer v.d.Wal die nog zoveel uit zijn geheugen naar boven wist te halen.

 

De oprichting.

 

Uit het archief van de Leeuwarder Courant haalden we de eerste gegevens, gedateerd 27-11-1936:

 

 

Dit was 2 jaar na de oprichting.

Verwarrend wordt het als er een nog eerder gedateerd berichtje opduikt op 01-05-1936, waar ook gesproken wordt over een eerste optreden en wel van een koor genaamd "Christelijk Mannenkoor Leeuwarden-Huizum" met dezelfde dirigent.

Dit koor blijkt volgens het L.C.(27-02-1935) en het F.D.(28-02-1935) ineen gelijkluidend berichtje de avond ervoor (de 26ste?) te zijn opgericht.

Misschien 2 koren of waren er problemen? In het boek "Leeuwarden musiceert"van Th.P.A.Lambooy wordt de volgende verwijzing gevonden: Het Christelijk Mannenkoor opnieuw opgericht in 1937 onder Jac.Bloemsma,als "Bel Canto" nog optredend in 1941 en 42.

 

De oprichtingsdatum die in onze statuten staat is  28 april 1934, en die moet wel kloppen, omdat op diezelfde datum in 1959 het 25-jarig jubileum is gevierd.

 

     In 1942 lezen we voor het laatst over "Bel Canto". In 1943 moest het koor zich, volgens de bezetter,

                   aansluiten bij de Nederlandse Cultuurkamer.

  Het koor voelde daar niets voor en stopte met zijn activiteiten.

 

Na de bevrijding duurde het 5 jaar voor men weer een aantal mannen bij elkaar had om het koor voort te zetten.

Men liet de naam "Bel Canto" toen even achterwege, omdat men met name wilde laten uitkomen dat het koor op een zo breed mogelijk christelijke basis wilde werken.

Het koor werd toen alleen aangeduid met "Leeuwarder Christelijk Mannenkoor"

In de L.C. vinden we een bericht over de nieuwe start op 7 april 1951 :

 

                                 

 

Ook heeft het koor een andere dirigent gekregen en wel de heer G.Hofma uit Drachten.In de jaren hierna lezen we dat het koor verschillende medewerkingen verleent en meedoet aan concoursen.

Zo werd in 1953 een eerste prijs behaald in Berlikum en een jaar later weer een eerste prijs op een concours in Twijzel. Het ging goed met het koor. In 1953 droegen zij ook een steentje bij aan de watersnoodramp.

Dan komen we aan het eind van de vijftiger jaren het bericht tegen van de aankondiging van het 25-jarig jubileumconcert onder leiding van Piet Hofma uit Drachten een broer van de vorige dirigent. Het "stokje" is in de familie doorgegeven.

 

 

Dan neemt in 1960 Gerrit van Vliet het stokje over en zal dat vele jaren vasthouden.

Ook veranderde in dat jaar de naam in Christelijk Leeuwarder Mannenkoor en werd de naam"Patrimonium" eraan toegevoegd, wat een voorwaarde was om subsidie te krijgen van het Protestants Christelijk Verbond "Patrimonium".

Tot zover de verloren gegane gegevens, vanaf 1969 kunnen we weer putten uit ons eigen archief.