Het koor

 

Start
Het koor
Medewerkingen
Repetities
Fotoboek
Oude foto's
Historie
Vriendenclub
Links
Ledenpagina
Contact
AVG-privacy

                                          

Dirigent: Annejaap Soldaat uit Anjum            Organist: Balt de Vries.

 

Het koor is opgericht in 1934 en bestaat nu meer dan 80 jaar.

Bij de optredens wordt het koor vertegenwoordigd door gemiddeld zo'n 50 man.

Niet alleen allemaal uit Leeuwarden, maar ook uit de dorpen in de omgeving hebben een flink aantal mannen de weg naar het koor gevonden.

Zo zijn Tytsjerk, Cornjum, Menaldum, Goutum, Marrum, Hurdegaryp, Wirdum, Buitenpost, Snakkerburen, Jelsum, Stiens, Gytsjerk, Ryptsjerk en Britsum in ons koor vertegenwoordigd. 

We zijn blij dat deze mannen met hun stemmen de klankkleur van ons "Leeuwarder" koor zijn komen vergroten.

We treden ongeveer 2 x per maand op en doen dat voornamelijk in kerken en zorginstellingen.

De bovenstaande personen weten het koor dan op uitstekende wijze te leiden en begeleiden.

 

Annejaap Soldaat: dirigent

Vanaf 8 mei 2018 is Annejaap Soldaat de nieuwe dirigent van CLM Patrimonium.

Hij is dan 37 jaar oud en heeft verschillende diploma's op muziekgebied, o.a. kerkorgel en vocaal solist. Een aantal jaren heeft hij gezongen bij het kamerkoor Collegium Vocale Reformatum.

Daarnaast trad hij steeds vaker als vocaal solist op en mocht hij meerdere keren meewerken aan cd-opnames.

Enkele jaren geleden heeft hij het Interclassic Music Concours gewonnen. Een hoogtepunt vond hij om aan twee adventsconcerten in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam te mogen meedoen. 

Verder is hij dirigent bij het Christelijk gemengd koor Looft den Heer uit Wijnjewoude en bij het Interkerkelijk Koor te Gorredijk.

 

Balt de Vries: organist

Balt de Vries studeerde orgel en koordirectie bij de organist van de Grote- of Martinikerk te Sneek Y.S.Rusticus, terwijl de orgelstudie later werd voortgezet bij diens opvolger Dirk S.Donker.

Daarna studeerde Balt de Vries achtereenvolgens orgelromantiek  bij Willem Hendrik Zwart en Klaas Jan Mulder te Kampen en barokmuziek bij Christiaan Ingelse in de St. Jan te Gouda. Gedurende enige jaren ontving hij improvisatielessen van Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem.

Na op verschillende plaatsen organist te zijn geweest, werd hij in 1970 benoemd tot organist van de fraaie Martinikerk te Oosterend. Balt de Vries is in het bezit van het "Diploma Kerkmuziek voor Organist"en het "Diploma Kerkmuziek voor Cantor". Hij is nu ook dirigent van het Groot Evangeliesatiekoor Leeuwarden. Verder verzorgde hij in de loop der jaren vele orgelconcerten en koorbegeleidingen.