Het koor

 

Start
Het koor
Medewerkingen
Repetities
Fotoboek
Oude foto's
Historie
Vriendenclub
Links
Ledenpagina
Contact
AVG-privacy

                                          

Dirigent: Annejaap Soldaat uit Anjum            Organist: Marc Zorge

 

Het koor is opgericht in 1934 en bestaat nu meer dan 80 jaar.

Bij de optredens wordt het koor vertegenwoordigd door gemiddeld zo'n 28 man.

Niet alleen allemaal uit Leeuwarden, maar ook uit de dorpen in de omgeving hebben een flink aantal mannen de weg naar het koor gevonden.

Zo zijn Tytsjerk, Cornjum, Menaldum, Goutum, Marrum, Hurdegaryp, Wirdum, Buitenpost, Snakkerburen, Jelsum, Stiens, Gytsjerk, Ryptsjerk en Britsum in ons koor vertegenwoordigd. 

We zijn blij dat deze mannen met hun stemmen de klankkleur van ons "Leeuwarder" koor zijn komen vergroten.

We treden ongeveer 2 x per maand op en doen dat voornamelijk in kerken en zorginstellingen.

De bovenstaande personen weten het koor dan op uitstekende wijze te leiden en begeleiden.

 

Annejaap Soldaat: dirigent

Vanaf 8 mei 2018 is Annejaap Soldaat de nieuwe dirigent van CLM Patrimonium.

Hij is dan 37 jaar oud en heeft verschillende diploma's op muziekgebied, o.a. kerkorgel en vocaal solist. Een aantal jaren heeft hij gezongen bij het kamerkoor Collegium Vocale Reformatum.

Daarnaast trad hij steeds vaker als vocaal solist op en mocht hij meerdere keren meewerken aan cd-opnames.

Enkele jaren geleden heeft hij het Interclassic Music Concours gewonnen. Een hoogtepunt vond hij om aan twee adventsconcerten in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam te mogen meedoen. 

Verder is hij dirigent bij Gospelgroep 'de Regenboog' Dokkum, Christelijk gemengd koor looft den Heer Wijnjewoude, Christelijke zangvereniging Ta Gods Eare  Broeksterwâld en Reformatorisch mannen zangvereniging  Dit is't wat ús bynt'

.

 

Marc Zorge: organist

Marc Zorge begon al op vijfjarige leeftijd met orgellessen en begeleidde op elfjarige leeftijd zijn eerste kerkdienst.

Op zijn veertiende speelde hij tijdens radio-opnames van de EO voor het programma "Laat ons de rustdag wijden" in Thusis, Zwitserland.

In de loop van de jaren begeleidde hij verschillende diensten in Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Luxemburg.

 

In 1992 werd Zorge vaste organist in de Hervormde kerken van Lekkerkerk en Bergambacht,en bespeelde hij regelmatig als gastorganist het monumentale Garrels-orgel in Maassluis. Vanaf 2003 tot 2015

was hij ook organist op het Ypma-orgel in De Voorhof te Franeker. Vanaf 2013 is hij een van de vaste organisten op het Van Dam-orgel in de Bethelkerk te Leeuwarden.

Zorge heeft de laatste jaren lessen gevolgd bij Eeuwe Zijlstra en Kees Nottrot, maar vooral de jarenlange lessen van Everhard Zwart zijn belangrijk geweest voor zijn muzikale vorming.

De Asma-Zwart-traditie is hem dan ook met de paplepel ingegoten.  Een uitspraak van Willem Hendrik Zwart die ik mijzelf door de jaren heen altijd voor heb gehouden is: "De lofzang

heeft een voertuig nodig en dat moet een gouden koets zijn", aldus Zorge. Rekenend vanaf 1992 heeft Zorge meer dan 1.200 diensten begeleid.