Vriendenclub

 

Start
Het koor
Medewerkingen
Repetities
Fotoboek
Oude foto's
Historie
Vriendenclub
Links
Ledenpagina
Contact
AVG-privacy

 

Voor leden, vrienden en belangstellenden van Patrimonium is een DVD te koop ŕ € 12,50 van onze medewerking in Kollum van 24 febr. 2013.

Ook zijn de onderstaande CD's beschikbaar

 

* Jubileum-CD 2004 (70-jarig jubileum) €. 5

* Jubileum-CD 2009 (75-jarig jubileum) €. 5
* Compilatie-CD 2014 (80-jarig jubileum) €. 5

 

De DVD en CD'skunnen besteld worden bij dhr. L.Gobetz : 058-2152544  of  secretaris@clmpatrimonium.nl

 

 

Onderwerp : Vrienden van Patrimonium

 

Leeuwarden, 11 mei 2015

 

Geachte heer/mevrouw,

 

In 2013 is het bestuur van C.L.M. Patrimonium gekomen tot het oprichten van een vriendengroep. De doelstelling is rondom het koor een groep mensen te vormen, die het koor een warm hart toedraagt en daarmee het koor meer draagkracht en bekendheid geeft in de stad en de regio Leeuwarden.

Als deelnemer aan de ‘Vrienden van Patrimonium’ kunnen toetreden partners en  familie van (overleden) leden, vertrokken leden, trouwe bezoekers van uitvoeringen en concerten van het koor, donateurs, sponsoren enz.

 

Samengevat: ‘Vrienden van Patrimonium’ staat open voor iedereen die ons koor wil steunen!

 

Drie of vier keer per jaar wordt aan de leden van de  vriendengroep een “Vriendenbrief” toegestuurd; dat kan per post of per email. In de vriendenbrief staan de namen en adressen van bestuur, muzikale begeleiders en de commissies.

Daarnaast het wel en wee van het koor en de leden, de agenda van de optredens en nieuws uit de commissies. Vrienden krijgen bovendien vrije toegang of vrijkaarten voor de concerten van het koor.

U begrijpt dat “Vrienden van Patrimonium” ook kosten maakt. Wij vragen daarom van de vrienden een vrijwillige bijdrage met een minimum van € 10,00 per jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur of met leden van de PR commissie. Veel algemene informatie omtrent ons koor vindt u op onze website

http://www.clmpatrimonium.nl

U kunt zich bij ‘Vrienden van Patrimonium’ aanmelden via bovengenoemd mailadres of door onderstaand strookje in te vullen. Naast uw naam en adresgegevens ontvangen we ook graag bericht omtrent uw vrijwillige bijdrage (per jaar). Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

We hopen veel vrienden te kunnen inschrijven!

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur en commissie C.L.M. ‘Patrimonium”.

 

 

Hierbij  meld  ik  me aan bij CLM Patrimonium  als deelnemer  van  “Vrienden van Patrimonium”

 

Naam : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Adres :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .      Postcode/Woonplaats: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Telefoon: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     E-mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  . .  .  . 

Toezegging vrijwillige bijdrage per jaar :  €  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

                                                                                                                           Handtekening:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .